Мобилно приложение за iOS VChat / iOS Mobile Application VChat

Идеята зад разработката на iOS мобилното приложение VChat

Във връзка с един урок по iOS, който изнесох наскоро, реших да разработя версия за iOS на моята дипломна работа – VChat. Тъй като имам работеща мобилна версия на приложението за Android реших, че е добра идея да направя едно сравнение между двете платформи. Голямата разлика, разбира се, е че Android използва jQuery Mobile и PhoneGap, а за iOS мобилното приложение използвах Objective C, т.е. native код.

Работа по iOS мобилното приложение VChat

По време на самата разработка ми дойдоха доста интересни идеи, които в голяма степен успях да имплементирам. На първо място това е възможността да се проверява дали потребителят има активна сесия при стартирането на приложението и при липсата й да му се изведе форма за вход, което не е свързана с Navigation Controller-а. По този начин спестявам борбата с Navigation Controller-а и потребителят сам няма възможност да се върне втори път.

<code>

-(void) loadSiginInFormModalView {

    UIStoryboard* storyboard = [UIStoryboard storyboardWithName:@”Main” bundle:nil];

    UITableViewController* channelsViewController = [storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:@”loginFormView”];

   [self presentViewController:channelsViewController animated:YES completion:nil];

}

</code>

VChat iOS Mobile Application StoryboardВтората ми интересна идея беше да използвам Singleton подхода при реализацията на класа VCUser, по този начин си спестих прехвърлянето насам-натам на обекти в мобилното приложение и се подсигурих, че мобилното приложение ще се ползва само от един потребител на едно устройство. Програмния код на класа може да намерите в моя акаунт в GitHub – https://github.com/mvelikov/vchat-ios/blob/master/VChat/VCUser.m

На трето място беше решението на проблема как да изведа на екрана съобщенията, които потребителите си разменят, след като на времето реших да ги запазвам като HTML код (което бе проява голяма глупост от моя страта). На помощ тук ми се притече UIWebView.

<code>

NSString* htmlContent = message;

    htmlContent = [htmlContent stringByAppendingString:@”<hr /><br />”];

    htmlContent = [htmlContent stringByAppendingString:[messagesList stringByEvaluatingJavaScriptFromString:@”document.documentElement.outerHTML”]];

[messagesList loadHTMLString:htmlContent baseURL:nil];

</code>

Едва ли някога мобилната версия за iOS ще стигне до Apple AppStore и ще си остане един учебен проект, кода на приложението може да намерите в GitHub – https://github.com/mvelikov/vchat-ios

Вход в мобилното приложение VChat

 

Image

 

Списък с чат канали в мобилното приложение VChat

 

 

Image

 

Изпращане и получаване на съобщение във VChat

 

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s