Проектиране на софтуерно приложение в cloud среда – VChat

Подход при проектирането на cloud базирани софтуерни приложения

Разработването на софтруер в cloud среда изисква по-различен подход, сравнено с едно конвенционално приложение – нужно е да се подходи по специфичен за облака начин, който да предостави възможност за пълното разгръщане на неговия потенциял – автоматичното разрастване на системата в зависимост от нейното моментно потребление. Пропуск при проектирането на софтуерната система ще затрудни разпространението на системата до множеството потребители в интернет.

Информационната индурстрия разпознава четири основни подхода, които да превърнат едно съществуващо софтуерно приложение или прокта за такова в система използваща изчисления в облака:

  • преносимост – възможността да създадем копие на работеща система от фирманата машина и го пренесем директно без промени върху облака. Проблем при такъв подход може да се окаже обвързаността на системата със специфичен Linux driver, който е добавен на собствения сървър, но е несъвместим с наетата система или клиента няма достъп до използваната операционна сисмета от облака.
  • интернет мащаб – две от най-големите интернет компании, чиито продукти се използват от милиони потребители на ден са започнали като приложение, стартирано на един сървър в една точка на света – това са Facebook и Twitter. По времето на техния старт cloud парадигмата все още слабо развита и компаниите сами развиват свои изчислителни центрове, които да поддържат системите им в настоящето. При огромните темпове, с които са развиват двата гиганта те неведнъж се изправят пред сериозни проблеми свързани с първоначалния проект на техните бази от данни.
  • мигновени изчисления – силна практическа реализация постигат приложенията, които се нуждаят от значителна изчислителна мощ за сравнително кратко време. Поддръжката на подобна изчислителна мощност в “спящо” състояние би генерирало големи загуби, пример за подобен подход е онлайн системата Eventseer.net, която по график използва услугите на Amazon EC2, за да генерира резервно копие на своите 600 000 страници.
  • еластично хранилище – подобни системи се характеризират с възможността съхраняваната, под формата на различни файлове, информация да нараства експоненциолно. Въпреки, че хранилището в наши дни е относително евтина услуга поддръжката й изисква значителни ресурси, разпространението и съхранението на данните до различни точки на света генерира големи разходи.
Многослойна софтуерна система VChat

Многослойна софтуерна система VChat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s