Изисквания към разработката на софтуерно приложение VChat

Функционални изисквания към софтуерното приложение VChat

Постигането на високи резултати от един софтуерен продукт е трудна задача, дължаща се на разрастването на този икономически отрасъл в световен план, който води след себе си до разработката на множество подобни продукти. Причината един продукт да се наложи над друг се крие както във неговите функционални възможности, така и в групата потребители, която успява да събере, т.н. критична маса. Постигането на такъв обем от потребители задължително минава през превръщането на посетителите в една уеб система в нейни клиенти. Най-лесната стъпка към това е да се създаде продукт, който ясно да се различава от конкурентите си в областта.

Същевременно е необходимо да се подходи с разбиране към потребителите, които често имат малки познания по същността на материята, която виждат. Често те са свикнали да работят с основни софтуерни продукти – MS Word, MS Excel, Skype – за тях е важно да намират нещо познато в новите системи, с които се запознават. Постигането на външен вид близък до описаните по-горе и добавяне на клавишни комбинации, които да подпомагат потребителя е важна стъпка към успешния старт и развитие на един софтуерен продукт.

Работата на уеб базирана система е немислима без използването на асинхронни заявки към сървъра, които да съхраняват изпращаните данни. Презареждането на браузъра от страна на клиента често е съпроводено с лоши впечатления, при бавна връзка към Интернет потребителя остава с усещането за система, която не функционира, това от своя страна води до загуба на клиенти.

Важна изискване е изработването на качествен дизайн на системата, който да отговаря на новостите в Интернет средите. Най-големите компании – Google и Facebook често започват да променят външния вид на своите най-печеливши продукти, като по този начин достигат до все по-голяма аудитория.

Изисквания към програмната реализация на софтуерното приложение VChat

Разработването на всяко софтуерно приложение започва със задълбочено разглеждане на изискванията към него и проектиране на система, която не само да ги изпълни, а същевременно да позволи бъдещо надграждане на системата. Използването на модел-изглед-контролер подпомага лесното надграждане на всяка система. Този подход позволява няколко програмиста да разработват една и съща система без да се стига до конфликти за използването на един и същи файл. Същевременно изходния код на системата е добре структуриран и създаването на документация към него отнема по-малко време в сравнения с други подходи. Тестването на изходния код се подпомага от множеството на брой библиотеки за unit тестване, чрез тях е възможно да се създаде автоматизирана система за проверка на готовите функционалности.

Използването на най-новите технологии предполага дълъг живот на всеки продукт, който се създава. Разработката на софтуер в облачна среда и в частност използването на готова платформа за работа (PaaS) предполага, че за поддържането на основните технологии в крак с новостите е задача на доставчика на услуга, не толкова на разработчика. Необходимо е да подходи мъдро към помощните библиотеки, които използва, за да се избегне конфликт между избор на библиотека, която бързо се изчерпва от поддръжка и платформа, която често бива обновявана.

Всеки продукт се нуждае от модерна система за контрол на версиите, използването на подобна предоставя възможност за бързо и лесно възстановяване на проблем в нея, както и достъп до историческото й развитие. Голяма част от доставчиците на облачни услуги като платформа за разработка предоставят някоя от най-разпространените версии – SVN, Mercurial, Git.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s