Защо да използваме PHP при разработка на уеб сайтове и системи

PHP Основи

PHP е сървърен скриптов език със синтаксис базиран на C и Perl, проектиран специално за създаване на динамични уеб сайтове. Кодът се интерпретира от уеб сървъра и генерира HTML или други изходни данни, които посетителят на сайта вижда. Основните конкуренти на PHP са Perl, Microsoft Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) и ColdFusion. В сравнение с тези продукти. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Internet и популярността му расте непрекъснато.

PHP скриптов език за разработка на сайтове

PHP най-разпространеният език за разработка на сайтове в света

Положителни страни на PHP

Предимствата на езика са неговата висока производителност, върху коята екипът разработващ езика работи усилено през последните няколко версии. Връзката с различни системи за управление на бази данни се осъществява посредством множество вградени в ядрото интерфейси. Вградени библиотеки за много от обичайните уеб задачи улесняват работата на разработчиците, използващи PHP.

Несъмнено причината за големия бук в използването му за създаване на уеб базиране система е безплатния лиценз, с който се разпространява. Цялата “еко система”, която е създадена около уеб сървъра Apache се състои от технологии с отворен код, допринасящи за популяризацията им. Заедно с популярността расте и набора от материали за обучение и самообучение, което е важно за всеки навлизащ в материята програмист.

Програмния код на езика е достапън свободно и всеки може да го използва, за да го надгражда, модификациите са лесно достъпни, а резултатите обещаващи. Друга силно положителна черта е наличието на много програмисти, което води до по-евтино платен персонал във фирмите, по-ниска цена на приложенията за клиентите и още по-голяма използваемост. Поддръжката за PHP разработчици е гарантирана от множеството форуми и приложения на общността. По аналогия с Perl към стандартните класове на PHP могат да бъдат писани и много допълнителни модули.

Недостатъци при работа с PHP

Недостатъци на програмния език е непълно Unicode поддръжка, което налага използването на външни библиотечни функции, пълната поддръжка се предвижда в PHP 6. Съществуват много функции на библиотеки с идентична функционалност. Липсва изградена конвенция за именуване и подреждане на аргументите на вградените функции в PHP, което прави необходимо постоянно консултиране с документация при работа с PHP.

Няма вградена поддръжка на нишки (threads), което прави обработката на големи масиви от данни много трудна: страницата не се зарежда преди целият масив от данни да е преработен и ако потребителят прекъсне зареждането й (и уеб сървърът разрешава прекъсване на заявката), прекъсва и обработката на данните.

Обръщенията към неинициализирани променливи и елементи на масив са разрешени в PHP, което прави възможно допускането на трудни за откриване правописни грешки. Понякога се среща неконсистентност между поведението на PHP в различните версии, което предизвиква необходимостта от пренаписване на скриптовете, писани за стари версии на езика.

Слабите страни при използването на PHP за разработката на сайтове

Слабите страни при използването на PHP за разработката на сайтове

Занимавам се от три години с разработка на сайтове с PHP – година и половина работих в Taxback, в момента работя във First Online Solutions, където водя курсове по PHP. За това време съм разбрал, че езикът за разработка няма никакво отношение на качеството на работата (сайта), който се разработва. Всички приказки за “лош” език, “слаб” език са по-скоро неразбиране на същността му и опит за избиване на комплекси.

Advertisements

One thought on “Защо да използваме PHP при разработка на уеб сайтове и системи

  1. Pingback: Използвани технологии при разработката на софтуерно приложение VChat | Михаил Боянов Великов Михаил Боянов Великов

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s