How to Win Friends and Influence People

През септември предложих на шефа да се видим на обяд, той отклони поканата ми с предтекста, че е доста зает и пропуска обяда изцяло. За моя радост предложи да се видим за 30на минути на чаша кафе. Инициативата ми беше породена от току-що прочетената книга на Робин Шарма – Уроци по лидерство…, в която автора обсъжда колко е полезно за всеки управител и/или собственик на компания да е близо до своите служители, да излиза с тях по различни поводи и да създава приятелство. Аз силно исках да споделя тази идея с моя шеф и да създам практиката той често да се среща със служителите от фирмата, бях го чул веднъж да се оплаква от липсата на подобна практика. По време на нашия разговор той ми предложи да се запозная с книгата на Дейл Карнеги How to Win Friends and Influence People, която на български се превежда по следния начин – “Как да печелим приятели и да влияем на другите”, а аз бързо се съгласих.

Още с началните страници на книгата осъзнах, че съм направил доста добър избор – да приема предложението на шефа, идеите, които се обсъждат в книгата много ми допаднаха. Част от тях вече знаех, но голяма част ми бях напълно нови, въпреки, че си признавам – доста са близки до моя начин на мислене.

How to Win Friends and Influence People - Dale Carnegie

How to Win Friends and Influence People – Dale Carnegie

Приятно ме озадачи факта, че книгата е издадена за пръв път през далечната 1937год. като за времето от тогава е преведена на всички живи писмени езици на света. Книгата е разделена на глави, в които се обсъжда една голяма тема – “Основни техники в отношенията с хора”, “Шест начина да накараме хората да ни харесват” и др., като всяка глава е разделена на отделни подтеми. Пълно е с практически примери от живота и работата на Дейл Карнеги, който по онова време води подобен курс за обучение на хора, въпреки възрастта на примерите в книгата те са напълно приложеми и наши дни в нашата икономика и начин на живот.

Основното, което проумях е факта, че човешките взаимоотношения не се променят, променя се средата, в която се осъшествява контакта. Това ме накара да купя още една книга от същия автор – Как да говорим пред публика, която се надявам да прочета в идните зимни месеци.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s